Prof. Dr. Ahmet Serdar Karaca

Başkent Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Karaciğer, Safra Yolları ve Pankreas Cerrahisi Uzmanı